Kirchenchor Mainflingen

Jubiläums-Messe des Kirchenchores St. Kilianus Mainflingen anlässlich des 85 jähirgen Bestehens am Samstag, den 14. November 2015 um 17:00 Uhr 


Joseph Callaerts (1830 - 1901) 

Messe 


Kirchenchor St. Kilianus, Mainflingen 

Orgel: Christian Hesse 

Leitung: Ronald R. Pelger

© MC-Records 2016